Flag
Vaatimustenmukaisuus ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Oetker-konsernille on erittäin tärkeää toimia eettisesti ja laillisesti niin omassa liiketoiminnassaan kuin suhteissaan kaikkiin liikekumppaneihin ja asiakkaisiin. Oetker-konsernin vahvan kansainvälisen kasvun ja lisääntyvien oikeudellisten vaatimusten vuoksi vaatimustenmukaisuudesta (compliance) on tullut entistäkin tärkeämpää. Siksi koko Oetker-konsernille on kehitetty vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä (Compliance Management System).

Järjestelmän yhteyteen on perustettu compliance-organisaatio, jonka Compliance Officerit toimivat puolueettomina ja riippumattomina yhteyshenkilöinä kaikissa vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.


Lisäksi Oetker-konserni on perustanut ilmoitusjärjestelmän, jonka kautta henkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat ilmoittaa sovellettavan lainsäädännön rikkomuksista (esim. lahjonnasta, petoksista, ihmisoikeuksien loukkauksista ja ympäristömääräysten rikkomuksista), Oetker-konsernin sisäisten ohjeiden (esim. eettisten toimintaperiaatteiden) tai Oetker-konsernin toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksista tai huolenaiheista, jotka liittyvät näiden määräysten mahdolliseen tai tosiasialliseen rikkomiseen.

Jos olet saanut tietoosi, että jokin Oetker-konserniin kuuluva yritys saattaa rikkoa lakia, voit lähettää tiedot meille usealla eri tavalla, myös täysin nimettömästi Compliance Hotline ‑järjestelmämme kautta.

Saatavilla ovat seuraavat ilmoituskanavat:

Oetker-konsernin Compliance Hotline – mahdollisuus lähettää viesti nimettömänä

https://coho.oetker-group.com

Ilmoitus sähköpostilla Oetker-konsernin compliance-organisaatiolle:

mailto:compliance@oetker-group.com

Ilmoitus kirjeellä osoitteeseen:

Dr. August Oetker KG / Corporate Compliance Committee

Lutterstraße 14

DE-33617 Bielefeld

Saksa

Ilmoitus puhelimitse jättämällä ääniviesti (maksuttomaan) puhelinpalveluun.

Lisäksi Oetker-konsernin työntekijät voivat tehdä ilmoituksia johdolle, esihenkilölle, (konsernin) Compliance Officerille tai muulle (esim. henkilökohtaisessa keskustelussa) nimetylle yhteyshenkilölle asianomaisessa tytäryhtiössä.

Tutkimme asian huolellisesti ja ryhdymme tarvittaviin toimiin. Menettelysääntöjen mukaisesti olemme määritelleet sisäiset vastuut ja prosessin vihjeiden ja valitusten käsittelyyn.


Picture -